Văn phòng quận Yongsan
Tàu điện ngầm

Tuyến số 6 : Ga Noksapyeong (Cửa số 3)

Xe buýt
  • Bến Trung tâm hợp tác tài chính quân đội ROK: tuyến 143, 401, 406, YONGSAN02, YONGSAN03
  • Bến Khách sạn Crown: 100, 740, 143, 406
  • Bến Noksapyeong: 110, 421, 740,YONGSAN03
  • Bến Itaewon: 110, 421, Xe buýt đi sân bay, CIRCLE BUS 03
Vị trí