Trạm chữa cháy Yongsan ( Số điện thoại:02-796-6361 )
Tàu điện ngầm
  • Tuyến số 4 : Ga Samgakji (Cửa số 4)
  • Tuyến số 6 : Ga Samgakji (Cửa số 7)
Xe buýt
  • Xe buýt xanh da trời : 149, 150, 151
  • buýt xanh lá cây: 5011
Vị trí