Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc (Số điện thoại:02-754-0999 )
Tàu điện

Tuyến số 1 : Ga City Hall (Cổng ra số 10, Cổng ra số 11)

Xe buýt
  • Xe buýt xanh lá cây: 1711, 7016
Vị trí