Văn phòng người nhập cư Seoul ( SDT:02-2650-6212~5 )
Tàu điện

Tuyến số 5 : Ga Omokgyo (Cửa số 7)

Xe buýt
  • Tuyến số: 5012, 6619, 6624, 6640, 6600, 517
Vị trí