Trung tâm việc làm Seobu – Bộ lao động Seoul ( SDT:02-701-1919 )

(Dịch vụ việc làm cho người nước ngoài)

Tàu điện

Tuyến số 6 : Ga Gongdeok (Cổng ra số 1)

Xe buýt
  • 110, 730
Vị trí