Đăng ký bất động sản
 • Thời gian đăng ký bất động sản: trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
 • Nơi đăng ký: tại văn phòng đăng ký nơi quản lý đất mới mua.
Trong trường hợp tại quận Yongsan, có thể đăng ký tại Văn phòng đăng ký Yongsan.
Địa chỉ: 150 Noksapyeong-daero, Yongsan-gu 10 phút đi bộ từ cổng ra số 3 ga Noksapyeong, tuyến tàu điện số 6.
Điện thoại: 02-2199-6300 / Fax: 02-2199-8300
 • Các giấy tờ cần thiết:
  • ① Bản copy Chứng nhận đăng ký người nước ngoài.
  • ② Mẫu đăng ký.
  • ③ Các văn bản hỗ trợ (Hợp đồng với con dấu hợp pháp, etc, ...)
  • ④ Chứng nhận chức danh.
  • ⑤ Đăng ký bất động sản.