Bản chất của văn hóa Hàn Quốc đã tiến hóa thông qua năm ngàn năm lịch sử quốc gia của Hàn Quốc được trình bày tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc

Bảo tàng là một tòa nhà sáu tầng, với một không gian văn hóa đầy màu sắc trên tổng diện tích 1,322,264 m2. Sau khi thống nhất đất nước, bảo tàng đóng vai trò của bảo tồn và trưng bày di sản văn hóa quốc gia, đồng thời là nơi tập trung nghiên cứu về văn hóa truyền thống.

Bảo tàng cũng là nơi tổ chức các hoạt động của giới trẻ được ví von là “Yong”, trung tâm biểu diễn ca nhạc kịch.

Trang chủ http://www.museum.go.kr